Persona

Vad är grejen med en persona?

”Gillar Anna det här?”

Att använda en persona kan låta stendumt – ska du skapa något som bara är intressant för en person i hela världen? Ja det ska du. Och det är supersmart. För tack vare en persona skapar du fokuserade saker som i slutändan ändå tilltalar många.

Motsatsen är att skapa för en diffus målgrupp. Hur gör du något som ska passa 25—55 åringar med helt olika bakgrundskunskaper, erfarenheter och intressen? Resultatet blir varken hackat eller malet. Det kommer spreta något oerhört. Förmodligen svälla i omfång.

Istället frågar du dig: Gillar Anna det här? Har Anna nytta av det här? Vill Anna det här?

Är svaret nej. Då ska du inte skapa det. Eller så skapar du det på ett annat sätt för att passa just Anna. Lägger du lite tid på att skapa en persona kommer det att hjälpa dig varje dag framöver. Och chansen att du lyckas med dina mål ökar markant. Det kan vi lova.

Ladda ner mallar och skapa din egen persona

Notera: Det ett krävs ett medlemskap hos oss för att kunna ladda ner materialet.

Mall: Skapa din persona

Mall: Din persona

Så använder du mallarna

Tidsåtgång: 2 timmar

Din persona måste ha drömmar och mål. Leva, lyckas och misslyckas. Hen är mänsklig, inte en serie uppradade fakta.

Du ska avsätta gott om tid för att skapa din persona. Ge din persona tid och kärlek. Ju mer detaljerad och målande du är desto mer kommer din persona kunna hjälpa dig i framtiden.

Själva processen sker i flera faser där du börjar med att brainstorma fritt (steg 1) kring alla typer av personer som kan vara intresserade av att följa dig i ett specifikt socialt medie – exempelvis på din Instagram eller YouTube.

Du funderar över vad de har för förväntningar och frustrationer. Den stommen utkristalliserar sig så småningom till en persona som du ska skapa för.

Persona

Brainstorma i team

Du kan självklart skapa en persona helt själv. Men av erfarenhet är det bra att göra själva brainstormdelen (steg 1) tillsammans med andra som också ska använda personan. De har garanterat idéer som du inte har tänkt på. 

Även steg 2 kan med fördel göras tillsammans för att börja koka ner det ni har kommit fram till i steg 1.

Boka in ditt team i en timma där ni gemensamt går igenom Steg 1-2. Skicka ut information via mail innan så att alla har chans att förbereda sig. Låt dem få tänka på frågorna i Steg 1 i 15 minuter innan ni träffas. 

När ni gemensamt har tömt ut era tankar går du vidare med att levandegöra och färdigställa personan.

Persona

Skriv ut och använd flitigt

Låt inte din färdiga persona bli liggande på hårddisken och skräpa. Skriv ut och använd din persona varje dag. Nåla fast på en anslagstavla eller ha bredvid dig på skrivbordet. Varje gång du ska ta beslut kring vad och hur du ska skapa något, samt när du ska dela det, så söker du upp din persona.

Gillar x det här? Har x nytta av det här? Vill x det här? Förstår x det här? Har x tid att ta del av detta nu? 

Fråga och få svar. Så att du kan ta fram bra strategier och intressant innehåll.

Bonusmaterial

Är du ansvarig för sociala medier? Få tillgång till mer material som hjälper dig i ditt arbete. Allt från mallar till checklistor och arbetsdokument. Ladda ner för eget bruk eller använd som material för en workshop med kollegor.

Se alla guider & nedladdningar