Mät din statistik och få koll

Mät statistik

Har du koll på vilka inlägg dina följare uppskattar? Allt för många väljer bort att mäta och analysera sina resultat. Men när du får koll på statistiken kan du återupprepa lyckade satsningar och nå större framgång med det du skapar. Vi hjälper dig igång.


Vilka mätvärden är bra?

Innan du börjar mäta är det viktigt att gå tillbaka till din plan – vad är just ditt mål för dina sociala medier? Har du ingen plan än? Vi hjälper dig att skapa en.

Vill du skapa engagemang hos dina följare eller öka antalet besökare till din webbutik? Ditt mål hjälper dig att bestämma vilka mätvärden som är viktiga för dig och ditt företag. Du kan inte och ska inte kolla på alla siffror.

Vill du bygga varumärkeskännedom? Mät då hur antalet följare och inläggens räckvidd utvecklas över tid. Ser du en stadig tillväxt når du en större grupp och får på så vis ökad varumärkeskännedomen. Du vill att räckvidden ska vara större än det totala antalet följare. Det visar på att du når nya människor.

Vill du istället driva försäljning? Mät då webbplatsklick. Klickar dina följare på dina länkar? Kolla även på målgruppsdatan. Från den kan du utläsa när din målgrupp är online, vilket såklart är den bästa tiden för dig att publicera inlägg. Du ser också om du når rätt målgrupp.

Vill du skapa ett community? Mät engagemang. Gillar dina följare dina inlägg? Kommenterar de och delar ditt innehåll vidare? Ett högt engagemang är det du strävar efter.

Upplever du att du har ett lågt värde? Lugn. Du bör vara medveten om att 3% engagemang på en inlägg betraktas som ett godkänt värde. Vi pratar alltså om ganska låga siffror här. Du kommer aldrig komma upp i 100% för det är omöjligt.


Vi lär dig digital marknadsföring

Som medlem får du bland annat tillgång till pedagogiska onlinekurser, djupgående inspelade intervjuer och pratiska mallar. Alltså, en svensk utbildningstjänst fylld med lärande för dig som sköter sociala medier på jobbet.

Bli medlem

Läs om hur medlemskapet funkar.


Här hittar du statistik

Notera: Det ett krävs ett medlemskap hos oss för att kunna ladda ner materialet.

Hitta statistik på Instagram

Hitta statistik på Facebook

Hitta statistik på LinkedIn

Hitta statistik på YouTube

Ladda ner hjälpdokument för att föra in och analysera statstik

Notera: Det ett krävs ett medlemskap hos oss för att kunna ladda ner materialet.

Excel-dokument för att föra in statistik

Analysera statistik (med våra tips)

Analysera statistik (utan våra tips)

Så här använder du materialet

Tidsåtgång: 3 timmar

Du kan använda materialet på egen font-hand. Ladda ner, jobba igenom och få bättre koll:

  • Hitta statistik. Var hittar du statistik på Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn.
  • Excel-mall. Ladda hem och fyll i för Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn.
  • Analys. Vilka slutsatser drar du av dina siffror och hur går du vidare?

Är du en del av ett team?

Ingår du i ett team som arbetar med sociala medier? Bjud in alla till en gemensam workshop och gå igenom materialet tillsammans.

Även om det är du som i slutändan ska följa upp och analysera statistik, är det bra om alla får en överblick och en förståelse för vad som är viktigt.

Excel-mallen kan alltid delas med dina kollegor. Exempelvis via Google Drive. På det sättet kan fler än en person fylla i den och hålla den fräsch med statistik inför kommande analyser.

Statistik

Känns det mastigt?

Det är alltid klurigt i starten. Vi vet. Vissa kanaler är fullpackade av statistik. Vilka ska du välja? Det viktigaste är att du börjar.

Välj några få mätvärden och håll dig till dem under en längre tid. Det är då som siffrorna blir intressanta och ger dig svar.

Känner du dig rådvill bland all statistisk så räcker dessa långt:

  • Engagemang och interaktion
  • Räckvidd
  • Totalt antal gilla
  • Länkklick
  • Målgruppsdata så som ålder, kön och demografi
  • Visningstid för videoklipp (YouTube)

Nästa steg: Skapa rutiner

Hur ofta ska du mäta och dra slutsatser? Boka in återkommande stunder i din kalender redan nu. Det viktiga är att det du bestämmer är görbart. Ta för vana att regelbundet föra in din värden i Excel-dokumentet.

Din analys av de värden du för in behöver inte ske lika frekvent. Ge dina inlägg tid att få respons innan du analyserar och reflekterar. Är du aktiv på social medier vill du utvärdera varje månad, annars räcker kvartals- eller årsvis. 

Analysera statistik

Vad kan du läsa ut av siffrorna? Sortera din data efter exemplevis mest gillade inlägg och försök se mönster. Färgmarkera veckans eller månadens mest och minst gillade inlägg. Är det en viss bildclass, form eller visst innehåll som dina följare gillar mest?

När du förstår vilket innehåll som fungerar på din kanal publicerar du mer av det och mindre av det andra. Varför inte boosta dessa inlägg och nå ut ännu mer?

Lycka till med att mäta och analysera ditt innehåll!

Bonusmaterial

Är du ansvarig för sociala medier? Få tillgång till mer material som hjälper dig i ditt arbete. Allt från mallar till checklistor och arbetsdokument. Ladda ner för eget bruk eller använd som material för en workshop med kollegor.

Se alla medlemsförmåner