Från kursen: Lyckas med lokal SEO

Rubriker, URL och metatitlar för lokal SEO

Lås upp avsnittet

För att kunna se avsnittet behöver du ha tillgång till kursen via ett medlemskap. Köp medlemskap

Rubriker, URL och metatitlar för lokal SEO

Från kursen: Lyckas med lokal SEO

H1, H2, URL och metatitlar. Krångliga ord men superviktiga för din lokala SEO. Mandana visar hur du kan använda pluginet Yoast SEO för att optimera din hemsida.
Köp medlemskap
I det här avsnittet kommer jag att gå igenom begreppen, H1, H2, Metatitlar, Metabeskrivningar och URLer. Jag kommer att gå igenom vad de olika begreppen innebär och hur du ska jobba med dem ur ett lokalt SEO perspektiv. H1 är rubriken på hemsidan, Headline one. Den kommer att beskriva vad just den här landningssidan handlar om, och är en del av vad Google kollar på när det kommer till ranking på Googles sökmotor. Headline one ska vara samma som ditt sökord, för här talar du helt enkelt om vad du vill att någon ska Googla på för att komma till den här landningssidan. Här ska du ha med ordet och det geografiska området. I mitt fall kommer H1 att vara Marknadsföring Halmstad. H1 ska inte vara för lång, så försök att hålla den till 50-70 tecken. H2 är Headline two, vilket är en underrubrik. Om du har mycket text på sidan eller flera delar så kan du dela upp den med underrubriker. H2 kommer också att visa en indikation på vad din landningssida handlar om. Så försök att ha med sökordet i någon form här också. Jag kommer att ha H2orna Strategisk marknadsföring, Datadriven marknadsföring och Kontor i Halmstad. När du är inne på Google och söker på ett ord så kommer det upp i texter. Om jag nu exempelvis googlar JMS Vattenrening. Då är texten först uppdelad i rubriker och sen beskrivningar. Rubriken är en metatitel och beskrivningen är en metabeskrivning. Du kan alltså styra hur du vill att din hemsida ska presenteras i Googles sökmotor genom att ändra dina metatitlar och metabeskrivningar. Du kan göra det på olika sätt beroende på vilken plattform du har din hemsida på. Exempelvis Wordpress , Shopify eller Wix. Eftersom det finns så många olika så tänker jag inte gå igenom alla, utan du kommer behöva se hur du gör på just din hemsida, men oftast brukar det vara enkla och smidiga sätt att redigera metatitlar och metabeskrivningar på. I Wordpress kommer jag använda mig av ett plugin, det plugin jag valt heter Yoast SEO, är ett vanligt plugin för SEO i Wordpress. Det finns många olika plugins att välja mellan och olika personer föredrar olika plugins. Jag väljer det här i den här kursen eftersom det både är gratis och den är enkel att använda. Jag kommer nu att ändra metatitlar och metabeskrivningar för hur jag vill att det ska se ut när någon googlar efter mitt företag. Du ska sen ändra detta för varje landningssida som du jobbar med. Även här så ska du ha med sökordet i titeln, alltså metatiteln, och försök även att ha med det i beskrivningen. Så i min metatitel kommer jag skriva: "Strategisk och långsiktig marknadsföring i Halmstad". För metabeskrivningen kommer jag skriva: “21 Marketing skapar långsiktig och strategisk marknadsföring i Halmstad. Företaget är Google Partner.” Undvik att göra beskrivningen längre än 156 tecken, för då finns risken att hela beskrivningen inte kommer att synas. Sen är det också viktigt att du tänker på hur du bygger upp URLerna på din hemsida, för de ska såklart också vara kopplade till sökorden. Så om min landningssida handlar om marknadsföring i Halmstad, så ska URLen vara: 21marketing.se/markadsforing-halmstad. Igen, för att signalera till Google vad den här landningssidan handlar om. Nu har du kommit en bra bit på vägen för att bygga upp lokal sökmotoroptimering, synas högre på Google, öka din trafik och få in fler kunder inom relevant målgrupp till just din hemsida. I nästa kapitel kommer jag att djupdyka ännu mer i hur du jobbar med texter på din hemsida för att synas lokalt på Google.

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om SoMe